Montessori® pedagogika

Montessori pedagogika je alternatívny výchovno – vzdelávací program, ktorý je zameraný na podporu dieťaťa pri rozvíjaní jeho poznatkov a zručností.

Montessori

rokmi overená a stále aktuálna metóda.

Montessori® pedagogika je  veľmi otvorená a funkčná metóda výučby určená pre deti. Jej základ spočíva v rozvíjaní zmyslového vnímania, poznatkov a zručností bez zbytočného stresu.

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať.

mm-1916_0

Vznik metódy Montessori

Jej zakladateľka Maria Montessori vošla do dejín pedagogiky ako výnimočná osobnosť, ktorá spôsobila revolučné zmeny v názoroch na výchovu a vzdelávanie detí.

Pozorovaním detí a experimentovaním s rozličným didaktickým materiálom, Montessori zistila,

že pokiaľ má dieťa v dostatočne stimulujúcom prostredí možnosť slobodného výberu činnosti, ktorej sa môže venovať tak dlho, ako potrebuje,

po prechodnom období prelietavého záujmu o jednotlivé pomôcky a činnosti dieťa stabilizuje svoju pozornosť a v práci so zvoleným materiálom dosahuje často stav hlbokého sústredenia, pri ktorom nevníma svoje okolie.

Čo nám prináša Montessori?

Keďže chceme, aby mali vaše detičky túto príležitosť, pedagógovia v anglickej škôlke NCC v Žiline sú vyškolení metódov Montessori a sú držiteľmi certifikátov jednotlivých stupňov Montessori® .

IMG_1329