Denný program

Náš denný rozvrh ponúka deťom komplexnú účasť na skupinových aj nezávislých tvorivých činnostiach dieťaťa.

Príchod a privítanie detí

Ranná rozcvička

Angličtina hrou

Hygiena & Snack

Rozvoj dieťaťa

Aktivity vonku

Obedná prestávka

Poobedný oddych

Hry & Aktivity

Olovrant