Adaptačný program

Obávate sa, ako Vaše dieťa zvládne celodenný pobyt v škôlke?

O programe

Adaptačný program

Adaptačný program je určený pre rodičov, ktorí potrebujú pripraviť dieťa ale aj seba samých na pobyt v škôlke. Navštevujte škôlku najskôr na pár dní v týždni, počas 1 alebo 2 mesiacov.

Ak ste pripravení na adaptačný program, neváhajte sa na nás obrátiť.

h-15

Príprava dieťaťa

Rodičom odporúčame dieťa pred nástupom do škôlky pripraviť. Treba vzbudiť prirodzený záujem a pozitívny postoj rozprávaním.

Rady pre Vás

Chceme byť miesto, kde sa Vaše deti cítia ako doma…