Aktivity & Angličtina

Anglická škôlka NCC v Žiline = 1. rodinný detský klub v Žiline

o Programe

Anglický jazyk je našou dennou súčasťou

Naším cieľom je naučiť deti základy hovorenej angličtiny a súčasne podporovať ich samostatnosť, odvahu poznávať nové veci, motivovať ich, pomáhať v rozvoji osobnosti, rozpoznávať správne a dobré ako základ vzťahov s ostatnými.

Efektívny a hravý spôsob výučby

Prácu s deťmi orientujeme tak, aby bola možnosť a čas vnímať každú činnosť viacerými zmyslami. S deťmi rozoberáme všetky fázy našej práce, nechávame ich vyjadriť vlastný názor, myšlienku, vnímať súvislosti, skúmať.

Deťom dávame spätnú väzbu, nie hodnotenie jedným slovom. Pri práci nesúťažíme.

Podporujeme individuálny prístup podľa konkrétneho a aktuálneho zamerania jednotlivca a zároveň smerujeme k vyskúšaniu nového.

Rozmanité aktivity von i dnu

Hry, projekty, učebné metódy sú detailne prepracované a systematicky pripravované.